من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق
به پاس زحمات مدیر محترم مدرسه علمیه اباصالح حاج آقای شیرازی-زید عزه-

 

اگر كسي آبروي شمارا برد شما آبروي اورا نبريد زيرا مثل او مي شوي واگركسي به تو فحش داد تو به وي فحش نده.

درروايتي آمده دونفر بودند كه درحضور رسولخدا-صلي الله عليه وآله- يكي به ديگزي فحش مي داد وديگري ساكت بود امّا موقعي كه ديگري جوابش را داد حضرت از جا بلند شدند وبه جواب دهنده فرمودند: تازماني كه ساكت بودي يك ملك ازطرف تو جوابش را مي داد امّا هنگامي كه شروع به جواب دادن كردي آن ملك رفت وشيطان آمد ومن درمجلسي كه شيطان باشد حاضر نمي شوم.

شخصي به سلمان فارسي گفت: مي داني ريش تو شبيه چيست؟ گفت نمي دانم.گفت: شبيه دم سگ است. سلمان درجوابش نگفت كه پدر وپدرجدّت اينگونه اند بلكه فرمود: اگر اين ريش قراراست درجهنم بسوزد پس از دم سگ پست تر است واگر اين ريش اهل بهشت است پس حرف تو اثري نداردو بهشتي بودن آن را تغيير نمي دهد.

مرحوم شيخ جعفر كاشف الغطاء از علماي بزرگ بود و اسوه كاملي از صفات اخلاقي به شمار مي آمد يك روز بعدازنمازجماعت يك فقير سيدي به نزد ايشان آمد ودرخواست كمك نمود مرحوم كاشف الغطاء فرمود فعلاً چيزي ندارم. آن فقير از روي عصبانيت آب دهانش را به محاسن شيخ انداخت،مرحوم شيخ ازجاي برخاست ودامن خويش را به دست گرفت وخطاب به مردم فرمود:هركس مي خواهد اين حقير نزد جدّ اين سيد روسفيد شوم به من كمك كند وبعد دربين صفوف راه افتاد وبراي سيد مقداري پول جمع نمود.

« عفو وگذشت سرّي است از اسرار الهي ودرهركسي يافت نمي شود»
نوشته شده در تاريخ 89/07/30 توسط شاکر
'
مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
.: Themes By Blog Skin :.

حاجآقاي بهجت